Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Miasto Bydgoszcz

herb_bydgoszcz

O Bydgoszczy jako o mieście możemy mówić dopiero od 1346 r. Jednak już wcześniej, prawdopodobnie na przełomie X/XI w. powstał gród strażniczy przy brodzie przez Brdę, administracyjnie związany z Kujawami. Począwszy od 1327 r. Bydgoszcz była obiektem najazdów krzyżackich i dopiero w 1337 r. król Kazimierz Wielki odzyskał gród i osadę. W planach państwowych władcy Bydgoszcz odgrywała istotną rolę. Jako gród pograniczny miała znaczenie zarówno strategiczne jak i ekonomiczne. Z tego też względu król postanowił nadać grodowi prawa miejskie, co nastąpiło 19 kwietnia 1346 r. w Brześciu Kujawskim.
...
Znakomite położenie Bydgoszczy na skrzyżowaniu traktów lądowych i w pobliżu ujścia Brdy do Wisły stworzyło dogodne warunki do rozwoju rzemiosła i handlu. Miasto stało się portem Kujaw, a ekspansja handlowa bydgoskich kupców skierowana była głównie w kierunku północnym. Był to okres prosperity, który trwał do połowy XVII w. Lata wojen ze Szwecją określane mianem „potopu" mocno naruszyły kondycję miasta. Do zniszczeń dołączyła się zaraza, która zdziesiątkowała mieszkańców. Pokój „oliwski" w 1660 r. zakończył wojnę, jednak Bydgoszcz długo leczyła swe rany, nie odzyskując zresztą dawnej świetności, bowiem już w 1700 r. rozpoczęła się wojna północna trwająca aż po rok 1721. Zniszczenia wojenne i zarazy złamały miasto - opustoszałe, zrujnowane, ze spalonym w 1708 r. ratuszem wegetowało.
...
Druga połowa XIX w. to lata europejskiej rewolucji przemysłowej, która swym zasięgiem objęła również Bydgoszcz. Powstawały nowe zakłady przemysłowe, a w 1851 r. miasto zostało włączone do sieci kolejowej Prus. Powstający przemysł potrzebował siły roboczej, ta zaś mieszkań. W ten sposób wymuszony został rozwój terytorialny. Intensywna rozbudowa, industrializacja i unowocześnianie Bydgoszczy trwały aż do wybuchu 1 wojny światowej. Po jej zakończeniu, na mocy postanowień traktatu wersalskiego miasto przyznano Polsce. Oficjalne przejęcie władzy nastąpiło 19 stycznia1920 r., a w dniu następnym, do Bydgoszczy wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. Miasto zachowało swe związki z Poznaniem stając się siedzibą władz powiatowych na terenie województwa poznańskiego. Stan ten utrzymywał się aż do 1938 r., kiedy to Bydgoszcz włączono do województwa pomorskiego. W okresie 1920-1939 nastąpiła szybka repolonizacja miasta, wzrósł jego obszar oraz pojawiły się nowe gałęzie przemysłu. Mimo że Bydgoszcz należała w tym czasie do najnowocześniejszych miast na terenie Polski, prowadzone były liczne inwestycje komunalne.
...
W latach powojennych Bydgoszcz szybko się powiększała, stając się miastem leżącym nie tylko nad Brdą, ale i Wisłą. W 1945 roku miasto liczyło 69,4 km², aby po kolejnych przyłączeniach terenów przyległych osiągnąć pod koniec lat 70-tych powierzchnię 174,5 km². Największe znaczenie miało przyłączenie do Bydgoszczy w 1973 roku samodzielnego dotąd miasta Fordon - z czasem powstała tam wielka dzielnica Bydgoszczy, zamieszkała obecnie przez około 70 tysięcy osób. Po wojnie zbudowano wiele nowych dzielnic mieszkaniowych, w tym jako pierwsze Leśne, Kapuściska, Skrzetusko i Błonie. Co warto podkreślić, inwestycje budowlane i komunalne nie doprowadziły do pozbawienia miasta leżących w jego granicach dużych obszarów leśnych i ogrodów.
...
W latach powojennych duże sukcesy odnieśli bydgoscy sportowcy. Z miastem byli i są związani złoci medaliści olimpijscy: lekkoatleta Zdzisław Krzyszkowiak oraz wioślarz Robert Sycz. Medale zdobywali inni bydgoszczanie: Teresa Ciepły i Teodor Kocerka. W mieście rozwinęły się liczne kluby i sekcje sportowe, a szczególne osiągnięcia na torze żużlowym mał BKS (dziś: BTŻ) „Polonia”, w którym przez kilkanaście lat wielkie sukcesy odnosił największy z polskich żużlowców - Tomasz Gollob. Bydgoszcz wzbogaciła się o wiele obiektów sportowych, wśród nich, pięknie położony, stadion Wojskowego Klubu Sportowego „Zawisza” oraz halę sportowo-widowiskową „Łuczniczka”. Na obiektach „Zawiszy” odbywają się liczne zawody rangi krajowej oraz światowej (Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce), w „Łuczniczce” rozgrywki Ligi Światowej w siatkówce.

11

Stary Rynek (23)

17

Wyspa Młyńska (22)

 
Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner